In order to provide the highest quality services we use cookies. By using our site you agree to use cookies in accordance with our privacy policy.
 
 

ROKSANA ROBOK

 
Roksana Robok zajmuje się ilustracją i designem, mieszka we Wrocławiu.

Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą:

- Schron sztuki - Uniwersytet Opolski - Opole, 2010-2012
- Zwykłe historie - wystawa ilustracji - Kofeina - Opole, 2014
- Dyplomy 2012 - GSW Opole, 2012
- NOTO -  notatnik artysty - pokonkursowa wystawa, Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, Kraków 2012
- Eropean Forum of History and Arts - wystawa uczestników - Differdange, 2013, Luksemburg
- Światy prostopadłe -wystawa ilustracji Roksany Robok i Marka Szymczaka - Miejska Biblioteka Publiczna, Opole 2014
- Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci 4 edycja - wystawa pokonkursowa, Katowice, 2014
-Dyplomy 2014- GSW Opole, 2014
- Art Bunker - University of Opole - Opole, 2010-2012, Poland
- Diplomas 2012 - GSW Opole, Poland
- Noto - artist’s notebook - post competition exhibition, Foundation of the New Art- Znaczy się, 2012, Kraków, Poland
- Exhibition European Forum of History and Arts ,,The Way’’, Differdange, 2013, Luxembourg
- A well designed book - let’s start with children 4th edition -post competi- tion exhibition, Katowice, 2014, Poland 
- Diplomas 2014 -GSW Opole-Poland.