In order to provide the highest quality services we use cookies. By using our site you agree to use cookies in accordance with our privacy policy.
 
 

ANGELIKA KORZENIOWSKA

 
Urodziłam się pod Paryżem, mieszkałam przez wiele lat w Krakowie, obecnie działam na terenie Warszawy i Łodzi. 

2015 group exhibition, Fakulty of Arts on Kazimierz Pulaski University of Technology and Humianities in Radom
2015 group exhibition "school of art" IV edition, Dresden, Germany
2015 group exhibition gallery "Nasza ściana" academy of fine art, Łódź
2015 group exhibition opening new gallery of academy fine art on Piotrkowska street, Łódź
2015 group exhibition "War is over, but not for all" Intitute of National Memory, Warsaw
2015 group exhibition, ending year, gallery "Nasza ściana" academy of fine art, Łódź
2014 group exhibition, gallery "High Voltage ', Lodz
2014 individual exhibition, 'Pinezka', Warsaw
2014 group exhibition of copies and painting icon, Lodz
2013 Individual exhibition in 2013, 'Tamkafe', Warsaw
2013 Individual exhibition, 'Meta', Lodz
2012 group exhibition / festival of art, 'Festival of Stars', Zyrardów
2012 group exhibition of works connected with the sale, 'The rootz', Poznan
Competitions:
2015 competition name W. Strzemiński (academy of fine art Łódź)
 prize of magazine 'arterie'
 prize of city Łódź, participation in international festiwal of art in La Ferte Bernand, France
Interesuje mnie człowiek. Jego dusza, emocje i relacje z otoczeniem. Często umieszczam malowane przezemnie postacie w 'dziwnych' światach i tj. pisze do nich scenariusze. Zależy mi przedewszystkim na tym żeby widz zatrzymal się na chwile, uruchomił swoją wyobraźnie i emocjonalność. Nie chce narzucać żadnych gotowych odpowiedzi ani tworzyć 'zagadek artystycznych',  chodzi tylko o to żeby wyrwać Was na chwile z tej codziennej gonitwy i 'wrzucić' w inny wymiar.